A la minoria

Un nen practica mallakhamb. (Danish Siddiqui /Reuters, 2010).
«A la minoria, sempre.»
Juan Ramón Jiménez (1881-1958)