Deures ineludibles

Banksy, Umbrella Girl, Marigny, Nova Orleans, LA, EUA.


«El senyor Levov era un de tants pares jueus criats en barriades pobres la mentalitat tosca i inculta dels quals havia esperonat tota una generació de fills jueus voluntariosos a anar a la universitat: un pare per a qui tot és un deure ineludible, per a qui les coses són blanques o negres però no poden ser grises; un pare amb un conjunt d’ambicions, prejudicis i creences tan impermeable a la reflexió que no és tan fàcil d’escapar-ne com sembla. Homes limitats d’energia il·limitada; homes a qui els costa tan poc estar a bones com estar a males; homes per a qui la cosa més importat en aquesta vida és tirar endavant costi el que costi. I nosaltres érem fills seus. El nostre deure era estimar-los.»
Philip Roth (*1933). Pastoral americana (American Pastoral, 1978). Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: La Magrana, 2010, p. 18.