El País Valencià sense TV3


«Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui ni els agrada que es parle, s’escriga o es pense.»

Ovidi Montllor (1942-1995)Dolor

Roy Lichtenstein (1923-1997), Crying Girl, 1964.


—Algú ho deixa amb la seva xicota i li donen un cóctel de medicines, com si el dolor no fos natural.
Hanif Kureishi (*1954), Una cosa per explicar-vos (Something to Tell You, 2008). Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Empúries/Anagrama, 2009, p. 233.