Joves vs. Guapes

Sant Petersburg, agost 2011.«El que no acaba de discernir en Jordi és si són guapes de debò o només són joves.»


Vicenç Pagès Jordà (*1963), Els jugadors de whist (2009). Barcelona, Empúries, 2011, p. 133. (Labutxaca)