El que sempre viu i crea

Marianne Breslauer (1909-2001), Self-portrait.


«Que el que esdevé, el que sempre viu i crea,
us envolte en el clos propici de l’amor,
i el que sura en imatges vacil·lants
refermeu-ho amb idees permanents!»
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), Faust. Traducció de Jaume Ortolà. Barcelona, Riurau Editors, 2009, p. 30. (Pròleg en el cel)