Life is too short

Helmut Newton.


«Life is too short to be long about the forms of it.»
«La vida és massa curta per a estendre’s en formalitats.»
Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia[A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768]. Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 93.