Amazing!

A pair of dancing galaxies, called Arp 273, about 300 million light-years from Earth. Though connected by a thin bridge of stars, they’re tens of thousands of light-years from each other. Source: Wired.com.

«Una declaració unilateral d’independència condemnaria Catalunya a vagar per l’espai sense reconeixement internacional i a quedar exclosa de la Unió Europea pels segles dels segles.»

José Manuel García-Margallo, ministre d’Afers Estrangers espanyol (Madrid, 10 de març de 2014).