Anotació

¡Desengáñese usted!

¡Desengáñese usted!

L’informe PISA d’enguany ha tornat a posar en evidència, per a vergonya nostra, els dèficits endèmics de l’ensenyament a Catalunya.

 

 «Desengáñese usted, aquí no se lee.»

 [«Carta a Andrés escrita desde las batuecas por el pobrecito hablador (Artículo enteramente nuestro)», El Pobrecito Hablador, n.º 3, 11 de septiembre de 1832.]

 Mariano José de Larra (1808-1837), Artículos. Edición de Enrique Rubio. Madrid: Cátedra, 2012, p. 142.