Anotació

De porc i de senyor…

Rajoy fails to shake Sánchez’s outstretched hand

Rajoy fails to shake Sánchez’s outstretched hand.

 

«L’estricta espontaneïtat porta, en el llenguatge corrent, a la blasfèmia. En literatura, a la interjecció. Assajo d’intervenir-la en els meus poemes i d’alliberar-me del crit per mitjà de la paràfrasi. Em plau socialitzar el clam. No em plau ni l’home social en mànigues de samarreta ni la poesia en sabatilles.»

 

J.V. Foix & Albert Manent, Correspondència (1952-1985). Edició a cura de Margarida Trias. Barcelona: Quaderns Crema, 2015, p. 131 (Comentaris sobre literatura catalana, per J.V. Foix, 1959).