Anotació

Excessos

A llama is pictured in a field, on Octob

A llama is pictured in a field, on October 7, 2010 in Longvilliers, northern France. By Franck Fife.

 

«Qualsevol excés en la pràctica d’una afecció és desaconsellable, i tan sols et menarà a negligir els deures i a disminuir la teva potencialitat. Si l’ànsia de saber et domina, acabaràs ignorant-ho tot. Si vols fer-te totstemps el simpàtic per esdevenir popular, acabaràs avorrint tothom.»

 

Abdal·lah ibn Almuqaffa (720-757), Ètica i educació per a governants [Alàdab alkabir]. Traducció de l’àrab i introducció de Margarida Castells Criballés. Barcelona: Angle, 2014, p. 137.