Anotació

— Jacques, éclairez monsieur.

Albert-Serra-logica-racional-opressiva_1580851986_29105069_1500x1128

Presentació al Festival de Cannes 2016 de La mort de Lluís XIV (2016), dirigida per Albert Serra i protagonitzada per Jean-Pierre Leaud. Foto: Alberto PIZZOLI.

 

 

«—Jacques, faci llum al senyor.»

 

Honoré de Balzac (1799-1850), La dona abandonada / La falsa amant [La Femme abandonnée / La Fausse Maîtrisse]. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Edicions de 1984, 2015, p. 33 (La dona abandonada).

 

 

Anotació

Le Bon Sens

Honor de cavalleria (2006), d’Albert Serra.

 
 

«El bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells qui són més difícils d’acontentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen.»

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ; car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils en ont.»

René Descartes (1596-1650), Discurs del mètode (Discours de la méthode, 1637). Traducció Pere Lluís Font. Barcelona: Edicions 62, 2008, p. 53 (Primera part).