Privat

Brussel·les (Bèlgica). Fotografia: François Lenoir.


«No t’hi acostis. 
És privat.»
Edmund de Waal (*1964), La llebre amb ulls d’ambre. Una herència oculta. [The Hare with Amber Eyes, 2010). Traducció de Carles Miró. Barcelona: Quaderns Crema, 2012, p. 371.

Houses

Edward Hopper (1882-1967), Road and Houses – South Truro (1930-1033). New York, Whitney Museum of AmericanArt.«Mirar cases és un art. S’ha de desenvolupar una manera de veure com un edifici s’assenta en el paisatge de camps o de carrers. S’ha de descobrir quant espai ocupa al món, quina quantitat de món desplaça.»
Edmund de Waal (*1964), La llebre amb ulls d’ambre. Una herència oculta. [The Hare with Amber Eyes, 2010). Traducció de Carles Miró. Barcelona: Quaderns Crema, 2012, p. 34.

Feixistes!

El líder feixista del PP Balear, José Ramón Bauzá, ha tirat endavant una llei que discrimina el català a les Illes Balears. 


«Qui sap idiomes pot passar d’una situació social a una altra. Qui sap idiomes, a tot arreu on va és a casa.»
Edmund de Waal (*1964), La llebre amb ulls d’ambre. Una herència oculta. [The Hare with Amber Eyes, 2010). Traducció de Carles Miró. Barcelona: Quaderns Crema, 2012, p. 43.