Anotació

Doncs rosega un diccionari

Instal·lació de Comedy Carpet de Gordon Young a Blackpool. Fotografia: Christopher Furlong.

 

 La rata

—A un ratolí temerari,
nebot meu, que és molt tossut,
dic: —Vols fer-te saberut?
Doncs rosega un diccionari.

Josep Carner (1884-1970), Museu zoològic (1963).