La mirada violeta

Elizabeth Taylor (1932-2011) a BUtterfield 8 (Daniel Mann, dir., 1960). 

Hi ha actrius a qui els escau més el blanc i negre que no pas el color.