Anotació

Priusquam gallus cantet ter me negabis

Priusquam gallus cantet ter me negabis

«We Can Do It!» (1943), pòster de J. Howard Miller (1918-2004) per a Westinghouse Electric, estretament lligat a Rosie the Riveter, icona cultural dels EUA que representa la dona americana que treballa en les fàbriques durant la II Guerra Mundial. El dibuix representa Geraldine Doyle (1924-2010) a l’edat de 17 anys.

 

«¡En mi puta vida he cobrado un sobre!»

Soraya Rodríguez, vicepresidenta del Govern espanyol, 29.04.2014

 

«Abans no canti el gall, m’hauràs negat tres vegades.»

«Priusquam gallus cantet ter me negabis.»

Mt 26,75

 

Makárioi

Rosie Huntington-Whiteley
5
3 —Feliços els pobres en l’esperit: d’ells és el Regne del cel!
4 Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!
5 Feliços els humils: ells posseiran la terra!
6 Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà!
7 Feliços els compassius: Déu se’n compadirà!
8 Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!
9 Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!
10 Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d’ells és el Regne del cel!
11 Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! 
Mt., 5, 3-11.
3 beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum 
4 beati mites quoniam ipsi possidebunt terram
5 beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur
6 beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam quoniam ipsi saturabuntur 
7 beati misericordes quia ipsi misericordiam consequentur 
8 beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt 
9 beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur 
10 beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum
11 beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me
3 Μακάριοι ο πτωχο τ πνεύματι, τι ατν στιν βασιλεία τν ορανν.
4 μακάριοι ο πενθοντες, τι ατο παρακληθήσονται.
5 μακάριοι ο πραες, τι ατο κληρονομήσουσιν τν γν.
6 μακάριοι ο πεινντες κα διψντες τν δικαιοσύνην, τι ατο χορτασθήσονται.
7 μακάριοι ο λεήμονες, τι ατο λεηθήσονται.
8 μακάριοι ο καθαρο τ καρδίᾳ, τι ατο τν Θεν ψονται.
9 μακάριοι ο ερηνοποιοί, τι ατο υο Θεο κληθήσονται.
10 μακάριοι ο δεδιωγμένοι νεκεν δικαιοσύνης, τι ατν στιν βασιλεία τν ορανν.
11 μακάριοί στε ταν νειδίσωσιν μς κα διώξωσιν κα επωσιν πν πονηρν καθ’ μν ψευδόμενοι νεκεν μο·