Anotació

L’estil

jeffrey milstein New York

New York by Jeffrey Milstein.

 

«Tant l’estil ens fuig i ens traeix!»

 

J.V. Foix & Albert Manent, Correspondència (1952-1985). Edició a cura de Margarida Trias. Barcelona: Quaderns Crema, 2015, p. 23 (De J.V. Foix a A. Manent, El Port de la Selva, 3.viii.1952).