Tangente

El president del Govern espanyol, Marino Rajoy, amb l’aigua al coll pels escàndols de corrupció. Fotografia: Andrea Comas.

«Oh tu, fornicador de mals, amador de covardies, vanagloriós entre la gent no entesa, fogidor de batalles, squinçador del bé públic.»
Joanot Martorell (1413-1468), Tirant lo Blanch (1460-1464), capítol CVII.