Small sweet courtesies of life

Circa, Festival du Cirque Actuel, Auch, França. 
Fotografia: JFerrerC, 2012.


«Hail, ye small sweet courtesies of life, for smooth do ye make the road of it! like grace and beauty, which beget inclinations to love at first sight: ’tis ye who open this door and let the stranger in.»


«Benvinguts sigueu, detalls amables de la vida que em feu el camí més planer! Com la gràcia i la bellesa, que ens inclineu a estimar a primera vista i obriu la vostra porta al foraster.»


Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia (A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768). Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 83.Coquette, deist, dévote

Madonna, Sex (1992), per Steven Meisel.


«There are three epochas in the empire of a French woman. – She is coquette, — then deist, — then dévote: the empire during these is never lost, — she only changes her subjects when thirty-five years and more have unpeopled her dominion of the slaves of love, she repeoples it with slaves of infidelity, — and then with the slaves of the church.»

«L’imperi de la dona francesa es divideix en tres èpoques. Primer és coqueta, després deista i després devota. Durant tots els períodes no perd mai el seu imperi, només canvien els vassalls. Quan al cap de trenta-cinc anys o més s’han despoblat els seus dominis d’esclaus de l’amor, el repobla amb esclaus de la incredulitat i després amb els esclaus de l’Església.»

Laurence Sterne (1713-1768), Un viatge sentimental per França i Itàlia (A Sentimental Journey Trough France and Italy, 1768). Traducció de Joaquim Mallafré. Barcelona: Destino, 2001, p. 164.