Indispensable vs. Innecessari

Richard Boll, Lola.
«—El jo m’atrau poderosament —digué Hermann—,  però no estic en condicions de sacrificar l’indispensable en l’esperança d’obtenir l’innecessari.»
Aleksandr Puixkin (1799-1837), Relats del difunt Ivan Petróvitx Belkin. La dama de piques. Traducció de Jaume Creus. Barcelona, Adesiara, 2011, p. 100 («La dama de piques»).