Anotació

Vigilant de museu, posem per cas

'La Anunciación', de Fra Angelico, tras su restauración, este miércoles en el Prado. SAMUEL SÁNCHEZ

L’Anunciació, de Fra Angelico (1395-1455), després de ser restaurada, al Museu del Prado, 8 de maig de 2019. Foto: Samuel Sánchez.

 

 

 

«Amb vint-i-un anys tries una idea de les que se t’han acudit, decideixes ser alguna cosa, vigilant de museu, posem per cas.»

 

Siegfried Lenz (1926-2014), Lliçó d’alemany [Deutschstunde, 1968]. Traducció de Joan Ferrarons. Barcelona: Club Editor, 2017, p. 367.