Viuré, si em vaga

Richard Avedon (1923-2004), Marlon Brandon, 1951.


Si em vaga…
Viuré, si em vaga encar de viure,
supervivent d’un cant remot.

Viuré amb la cella corrugada
contra les ires, contra el llot.

Viuré dreçant-me com un jutge,
només mirant, sense dir mot,


com la paret en el seu sòtol,
com una pedra en el seu clot.
Josep Carner, Poesia, text de l’edició de 1957 revisat i establert per Jaume Coll. Barcelona, Quaderns Crema, 1992, p. 1.212. [Absència].