Watch your thoughts

Meryl Streep caracteritzada de Margaret Thatcher a La dama de hierro (The Iron Lady, 2011), dirigida per Phyllida Lloyd.


«Vigila els teus pensaments perquè esdevenen paraules. Vigila les teves paraules perquè esdevenen accions. Vigila les teves accions perquè esdevenen… hàbits. Vigila els teus hàbits perquè esdevenen caràcter. I vigila el teu caràcter perquè esdevé el teu destí! Esdevenim el que pensem.»

«Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become…habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny! What we think we become.»


«Sentir? A qui li importa què sento? Pregunti’m què penso. I potser aprendrà alguna cosa.»

«Feel? Who cares what I feel? Ask me what I’m thinking. Then you might learn something.»


«Un dels grans problemes de la nostra època és que som governats per gent que està més preocupada pels sentiments que no pas pels pensaments i les idees. Pensaments i idees. Això és el que m’interessa.»

 «One of the great problems of our age is that we are governed by people who care more about feelings than they do about thoughts and ideas. Thoughts and ideas. That interests me. Ask me what I’m thinking.»