Anotació

El passat

Sifó-Juny2014

Sifó. Juny 2014. Fotografia: JFerrerC

 

«El passat és l’única cosa que l’entusiasma últimament.»

 

Mordecai Richler (1931-2001), El cas d’en Barney Panofsky [Barney’s Version, 1997]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 2013, p. 394.

 

 

 

Anotació

Els altres

Human tower in Catalonia

Teams of up to 500 men, women and children compete to build the tallest human tower, which can be as many as 10 levels tall, in Tarragona. The tradition in Catalonia dates back to the end of the 18th century. Photograp: David Oliete.

 

«Per a en Hymie, a diferència del que deia en Camus, l’infern no eren els altres, sinó estar sense ells.»

 

Mordecai Richler (1931-2001), El cas d’en Barney Panofsky [Barney’s Version, 1997). Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 2013, p. 63.