Anotació

Les dinades

Donna Michelle6tyui

Donna Michelle.

 

 

«El que no es paga amb diners, es paga amb dinades, fins i tot dues vegades.»