Anotació

Vain wars for phantom goods

Louis Treserras

By Louis Treserras.

 

 

«Segons Estesícor, els herois de Troia van lluitar per una Hèlena fantasma. Guerres vanes per objectius fantasmes. Espero que et concedeixis molt de temps per reflexionar sobre la vanitat humana. La gent menteix tant, fins i tot nosaltres, els vells! Tot i que, en certa manera, si es fa amb prou art no hi fa res, perquè en l’art hi ha una altra mena de veritat.»

 

«The heroes at Troy fought for a phantom Helen, according to Stesichorus. Vain wars for phantom goods.  I hope you will allow yourself plenty of reflections on human vanity.  People lie so, even we old men do.  Though in a way, if there is art enough it doesn’t matter, since there is another kind of truth in the art.»

 

Iris Murdoch (1919-1999), El mar, el mar [The Sea, the Sea, 1978]. Traducció de Laura Baena. Barcelona: Edicions de 1984, 2017, p. 261.