Anotació

Godspeed the Plough!

Piers_Ploughman_Decoration_02

Frontispiece of Piers Plowman (c. 1370–90), a Middle English allegorical narrative poem by William Langland.

 

«God Spede ye Plough, and sende us Korne enow»

or, in contemporary English

 

«Godspeed you plough and send us corn enough».

 

«Perquè el qui llaura i el qui trilla han de treballar amb l’esperança de rebre’n la seva part. »

 

«Quoniam debet in spe qui arat arare et qui triturat in spe fructus percipiendi. »

 

1a Corintis 9,10