Anotació

No hem de témer l’error!

No hem de témer l'error!

Lema de la campanya «Vull butà!» (= «Vull votar!») [vullbuta.cat].

 

«No hem de témer l’error, sinó el mal.»

 Joseph Joubert (1754-1824), Pensaments. Judicis i anotacions [Pensées]. Edició de Rémy Tessonneau. Traducció de Joan Casas. Barcelona: Proa, 2008, p. 337.