Anotació

If—

This diver in the Indian Ocean decided not to wear full scuba hale by Mike Korostelev

This diver in the Indian Ocean decided not to wear full scuba gear in an attempt to establish a stronger emotional relationship with a whale by Mike Korostelev.

 

 

 

Si pots servar el teu seny quan els que et volten
l’estan perdent i te’n fan un retret,
si, confiant en tu quan tots en dubten,
saps perdonar llur dubte tanmateix,
si pots tenir espera i no cansar-te’n
i, ni que tots et mentin, mai no ments,
o, si t’odien, tu no sents cap odi,
prô no vols massa bo semblar ni llest;

Si somiant, no et fas esclau dels somnis;
si pots pensar, sense oblidar l’acció,
si pots, topant amb el Fracàs o amb l’Èxit,
tractar-los igualment com a impostors;
si pots sofrir la veritat que deies
disfressada d’engany per al badoc,
o veure destrossat el que basties
i alçar-ho amb velles eines altre cop;

Si pots, fent un sol munt del que guanyaves,
jugar-ho tot de nou a cara o creu,
i reprendre, si perds, on començaves,
sens que la pèrdua et faci alçar la veu;
si pot obligar cor, músculs i nervis
a servir-te, un cop morts, com feien vius,
i dominar-los quan tan sols et resti
la interna Voluntat que els diu: «Serviu!»;

Si al poble pots parlar i virtuós restes,
o anar amb Reis sense perdre el seny comú,
si ni enemics ni amics poden ferir-te,
si compta amb tu tothom, —massa ningú—;
si pots omplir el minut que no perdona
amb seixanta minuts d’acció i perill,
teus són la Terra i tot el que s’hi dóna,
i —encara més— seràs un Home, fill!

 

Rudyard Kipling

 

Traducció de Rafael Tasis
Nadala impresa, 1948-1949

 

 

Josep Tarradellas i Rafael Tasis, Estrictament confidencial. Pròleg i edició a cura de Francesc Foguet i Boreu. Barcelona: Viena, 2014, pp.66-67.

 

 

 

 

If—

 

If you can keep your head when all about you
⁠Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
⁠But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
⁠Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
⁠And yet don’t look too good, nor talk too wise;

If you can dream—and not make dreams your master;
⁠If you can think—and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
⁠And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
⁠Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
⁠And stoop and build ’em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
⁠And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
⁠And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
⁠To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
⁠Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
⁠Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
⁠If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
⁠With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
⁠And—which is more—you’ll be a Man, my son!

 

(1895)

 

Rudyard Kipling

 

 

 

 

 

 

Anotació

If…

the-shining-stanley-kubrick-1980-miss-mosh-for-nerdcore-calendar-2010

The Shining by Stanley Kubrick (1980). Miss Mosh for Nerdcore Calendar 2010.

 

Si

 Si pots mantenir el cap assenyat quan al voltant
tothom el perd, fent que en siguis el responsable;
si pots confiar en tu quan tots dubten de tu,
deixant un lloc, també, per als seus dubtes;
si pots esperar i no cansar-te de l’espera,
o no mentir encara que et menteixin,
o no odiar encara que t’odiïn,
sense donar-te fums, ni parlar en to sapiencial;

si pots somiar —sense fer que els somnis et dominin,
si pots pensar —sense fer una fi dels pensaments;
si pots enfrontar-te al Triomf i a la Catàstrofe
i tractar igual aquests dos impostors;
si pots suportar de sentir la veritat que has dit,
tergiversada per bergants per enxampar-hi els necis,
o pots contemplar, trencat, allò a què has dedicat la vida,
i ajupir-te i bastir-ho de bell nou amb eines velles:

si pots fer una pila de tots els guanys
i jugar-te-la tota a una sola carta,
i perdre, i recomençar de zero un altre cop
sense dir mai res del que has perdut;
si pots forçar el cor, els nervis, els tendons
a servir-te quan ja no són, com eren, forts,
per resistir quan en tu ja no hi ha res
llevat la Voluntat que els diu: «Seguiu!»

Si pots parlar amb les gents i ser virtuós,
o passejar amb Reis i tocar de peus a terra,
si tots compten amb tu, i ningú no hi compta massa;
si pots omplir el minut que no perdona
amb seixanta segons que valguin el camí recorregut,
teva és la Terra i tot el que ella té
i, encara més, arribaràs, fill meu, a ser un Home.

 

Rudyard Kipling (1865-1936), Si (1910). Traducció de Francesc Parcerisas. Poesia anglesa i nord-americana. Barcelona: Ed. 62 i «la Caixa», 1985, pp. 460-461.

 

 If

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son.

 

Rudyard Kipling  (1910).