Anotació

Habent sua fata libelli

Imatge

 The book Lee Server’s Baby I Don’t Care, a biography of Robert Mitchum, and its annotations, belongs to Tony Shafrazi.

 «Habent sua fata libelli» és una locució llatina que significa «cada llibre té el seu destí». És una versió del vers 1.286 del De litteris, de syllabis, de metris [«La fonètica, les síl·labes, la mètrica»] del poeta llatí del segle II Terencià Maure. El text diu exactament: «pro captu lectoris habent sua fata libelli» [«segons la capacitat del lector els llibres tenen el seu destí»]. Per extensió, Umberto Eco a El nom de la rosa dóna a la frase el sentit de «els llibres comparteixen el seu destí amb els lectors».

 El clergue i erudit anglès Robert Burton (1577-1640) usa l’expressió en la seva The Anatomy of Melancholy (1621):

 «Our writings are as so many dishes, our readers guests, our books like beauty, that which one admires another rejects; so are we approved as men’s fancies are inclined. Pro captu lectoris habent sua fata libelli