Consol

Falcó pelegrí.

I si ens donàvem,
cirerer de muntanya,
consol recíproc?
Car tan sols les flors teves
em podrien comprendre…
[Abat Gyôson (1055-1135).]

Matsuo Bashô (1645-1694), L’estret camí de l’interior. Traducció de Jordi Mas López. Barcelona: Ed. 1884, 2012, p. 114, nota 66. (La Clàssica, 3)