Discreció

Kees Van Dongen (1877-1968), The Wrestlers (1907-1908).


«—Ja saben vostès —ens deia el senyor Guarro [l’amo del prostíbul]— que aquí poden comptar amb la màxima discreció —així ho deia ell—. Ahir mateix va venir el senyor Tal —i aquí va posar el nom d’un honorable comerciant de la ciutat— i encara ningú no ho sap.»

Ferran Planes (1914-1985), El desgavell (1969). Barcelona: Club Editor, 2010, p. 257.