Desitjos

Jan Vermeer de Delft (1632-1675), El geògraf, 1668-1669. Frankfurt, Städel Museum.


Desitjos
Com els cossos bellíssims que la mort
no va deixar fer vells, i amb plors
van enterrar en magnífics mausoleus,
amb roses al voltant del cap
i gessamins als peus, així mateix
són els desitjos que han passat
insatisfets, sense atènyer cap nit
de plaer sensual i sense
cap alba il·luminada per la lluna.

Salvador Oliva, Marees del desig (1979). Versió del poema Desigs de C. P. Kavafis.


[From Sali.]