Idees

Samuel Salcedo, Heavy Rain, 2011.
És un home que segueix amb una gran lucidesa i un agut esperit dialèctic els moviments extrems de les idees –únics que en definitiva tenen un pes. En el camí del mig, hi pot haver la veritat, però no hi sol pas haver gaires idees. La veritat és una idea que ha estat acceptada, una idea refredada.

Josep Pla (1897-1981), El quadern gris (1966), 15 de març de 1919.