Sols una estona

Pequín, Xina. Fotografia: Jason Lee.


«“Sols una estona”,
vaig pensar quan m’asseia
al peu del salze
de la deu cristal·lina
que brolla a la vereda.»
Saigyô (1118-1190).


Matsuo Bashô (1645-1694), L’estret camí de l’interior. Traducció de Jordi Mas López. Barcelona: Ed. 1884, 2012, nota 20. (La Clàssica, 3)