Legalizazioa

Manifestació a favor de la legalització de Sortu. Bilbao,3 d’abril de 2011. 
Foto: Álvaro Barrientos / AP.