Anotació

Amistat i tedi

Julius Klinger (1876-1942), Untitled 1909.

«Hi ha amistats engendrades pel tedi.»

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. II, p. 98.