Anotació

Qui aufert in sudore panem

Picasso, La Vida (1903). The Cleveland Museum of Art. 

Prendre al proïsme els mitjans de subsistència és matar-lo, i privar del sou un treballador és assassinar-lo.

qui aufert in sudore panem quasi qui occidit proximum suum qui effundit sanguinem et qui fraudem facit mercedem mercennario

Siràcida (Eclesiàstic) 34, 26-27.