Anotació

les irradiacions dolces de la lectura

ATOTVENT

Logotip de Josep Obiols de la mítica col·lecció «A Tot Vent», d’Edicions Proa, creada el 1928, i presidida pel dibuix del vaixell Maria Assumpta — la divisa del qual era «Navego a tot vent»—, construït en una drassana de la platja de Badalona el 1858, encàrrec de l’armador Josep Isern al mestre d’aixa Nicolau Pica i Vilà.

 

 

«Crec que l’home que es limita a llegir pot fer un cert bé, tot i la seva aparent passivitat. Té una mena d’irradiacions dolces, àdhuc a través del silenci.»

 

Carta de Josep Carner a Jaume Bofill i Mates, Gènova, Ferragosto 1923.

 

«Epistolari entre Josep Carner i Jaume Bofill i Mates», transcripció de Carles-Jordi Guardiola, introducció i notes de Jaume Medina, dins Epistolari de Josep Carner, vol. I, a cura d’Albert Manent i Jaume Medina, Barcelona, Curial. 1994, p. 141.

 

 

 

 

 

 

Anotació

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus

tumblr_mad27wtYdq1rx4ivwo1_1280

Marilyn Monroe a la famosa escena de The Seven Year Itch (1955, Billy WiLder, dir.).

 

Visquem, Lèsbia meva, i estimem-nos;

i els xafardeigs dels vells malagradosos

avaluem-los tots al preu d’un as.

Els sols es poden pondre i tornar a néixer:

quan la llum breu se’ns ha post, a nosaltres

ens cal, només, dormir una nit eterna.

Ara fem-nos molts besos, després cent,

després mil més i cent una altra volta,

després, encara, mil i després cent.

Llavors, quan n’hàgim fets ja molts milers,

perdrem el compte a fi de no saber-los

o perquè cap malvat no ens tingui enveja

quan sàpiga que ens hem fet tants besos.

 

 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,

rumoresque senum severiorum

omnes unius aestimemus assis!

soles occidere et redire possunt;

nobis, cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.

da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum;

dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,

aut ne quis malus invidere possit

cum tantum sciat esse basiorum.

 

 Catul (c. 84-54 aC), versió de Jaume Medina.

 

 

 

No em sé estar de llegir

Sunny reader(postal, c. 1920).


«Però no em sé estar de llegir: és com el tic de fer l’ullet a les dones un calavera septuagenari.»
«Carta de Josep Carner a Marià Manent (Gènova, 24 d’abril de 1921)». Edició a cura de Jaume Subirana. A: Albert Manent & Jaume Medina (eds.), Epistolari de Josep Carner. Vol. 5. Barcelona: Curial, 2002, p. 25.