Parlar i escoltar

Pau Picasso (1881-1973), La lecture, 1932. Dedicat a la seva amant i musa Marie Thérèse Walter, es va vendre a la casa de subhastes londinenca de Sotheby’s per 25.241.250 lliures (29.744.296 euros). (8.02.2011)


«Les persones parlen perquè hi ha coses que no volen escoltar; escolten perquè hi ha coses que no volen dir.»
Hanif Kureishi (*1954), Una cosa per explicar-vos (Something to Tell You, 2008). Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Empúries/Anagrama, 2009, p. 55.