Anotació

Imperare sibi

a-crane-in-flight-reitwein-germany-photograph-by-patrick-pleul

A crane in flight, Reitwein, Germany. Photograph by Patrick Pleul.

 

 

«Imperare sibi maximum imperium est.»

 

«El poder més gran és el govern d’un mateix.»

 

 Sèneca, Epístoles, cxiii, 30.

 

 

 

Cels

Frank Brangwyn (1867-19569, Study for “British Empire Panels”-The Guildhall-Swamsea (1925).


«Caelum non animum mutant qui trans mare currunt.»
«Canvien de cel, no d’esperit, els que fugen a l’altra banda del mar.»
Horaci (65-8 aC), Epístoles [Epistulae] I, xi, v.27).

«Animum debes mutare, non caelum.»

«Has de canviar d’ànim, no de cel.»
Seneca (c. 4 aC-65), Lletres a Lucili [Epistulae morales ad Lucilium], III, xxviii, 1.

La solitud sense les lletres

William Blake (1757-1827), The Ancient of Days (1794).


«Sens dubte, la solitud sense les lletres és talment un exili, una presó, un poltre de tortura: posa-hi la cultura i esdevindrà la pàtria, la llibertat, una font de plaer. Hom coneix prou bé aquells mots de Ciceró referits al lleure: “¿Hi ha res més dolç que el lleure dedicat a la cultura?” [Tusculanes, V, 36, 105] D’altra banda, també és ben coneguda la sentència de Sèneca: “El lleure sense cultura és com la mort, una sepultura per a l’home viu” [Cartes a Lucili, 52, 3].»
Francesco Petrarca (1304-1374), Elogi de la vida solitària (De vita solitaria, 1346-c. 1356). Edició i introducció de Jordi Llovet. Traducció de Núria Gómez Llauger. Barcelona: Angle, 2011, p. 58 [I.iii.19]. (El Far; 19)