Anotació

Character

BCN at night By Vincent Laforet

Barcelona night by Vincent Laforet.

 

«El caràcter és el destí, digué Novalis.»

 

«Character is Fate, said Novalis.»

 

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 117 (cap. 17)

 

 

 

Anotació

I want to see the warrld

Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941

Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941.

 

«—Tant de bo em pogués quedar, de veritat que m’agradaria —va respondre—, però no, no pot ser! Vull veure món.»

 

«“I wish I could stay —sincerely I would like to,” he replied. “But no—it cannet be! it cannet! I want to see the warrld.”»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 54 (cap. 7)

 

 

Anotació

Caníbals!

Je suis copte

 Estat Islàmic (ISIS), grup terrorista fanàtic i integrista caracteritzat per les seves atrocitats, Que Al·là i Déu els confonguin!, ha reivindicat en un vídeo de cinc minuts el degollament de vint-i-un cristians coptes egípcis capturats a Líbia entre el desembre i el gener.

 

«—Ni un caníbal no ho hauria fet, això! —es van lamentar els qui l’escoltaven.»

 

 «“Twas a cannibal deed!” deprecated her listeners.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 123 (cap. 18)

 

 

 

Anotació

The more I try to know the more ignorant I seem

soth-1-y-2

 Francis Bacon, Two Studies For Self-Portrait, 1977.

 

 

«No sé totes les coses que m’agradaria saber. M’he esforçat a llegir i aprendre tota la vida, però com més miro d’aprendre, més ignorant em fa l’efecte que sóc.»

 

«I don’t know so much as I could wish. I have tried to peruse and learn all my life; but the more I try to know the more ignorant I seem.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 293 (cap. 41)

 

 

 

 

Anotació

A man who has been captured by an idea

ARISABAJA4

Antoni Arissa (1900-1980), Sense títol (1930-1936).

 

«Va llegir la nota a poc a poc i es quedà absort en uns pensaments, no pas capriciosos, però sí irregularment intensos, com els d’un home que ha estat presa d’una idea.»

 

«He read the note slowly, and fell into thought, not moody, but fitfully intense, as that of a man who has been captured by an idea.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), L’alcalde de Casterbridge [The Mayor of Casterbridge, 1886]. Traducció de Lluís Comes i Arderiu. Barcelona: Columna, 1998, p. 44 (cap. 6).

 

 

Anotació

The sins of the parents

Photo by Scott Marshall

 Arc of the Diver.

 

«Això demostra, senyora, que les culpes dels pares recauen sempre sobre els fills.»

 

«It shows how the sins of the parents are visited upon the children, mem.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), Lluny del brogit del món [Far from de Madding Crowd, 1874]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2013, p. 89.

 

 

 

 

Anotació

A superficial film of consciousness

Aerobarcelona

Un avió avorta la maniobra d’aterratge a l’Aeroport de Barcelona el passat dissabte (05.07.2014) en trobar-se un altre avió que travessava la pista, imatge que ha fet la volta al món. Fotografia: Aerobarcelona.

 

«Fins i tot en els pitjors moments de tribulació sembla haver-hi sempre una filagarsa de consciència que no deixa de parar atenció a qualsevol petitesa.»

 

«In the worst attacks of trouble there appears to be always a superficial film of consciousness which is left disengaged and open to the notice of trifles.»

 

Thomas Hardy (1840-1928), Lluny del brogit del món [Far from de Madding Crowd, 1874]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2013, p. 345.

 

 

 

Anotació

Decisions

Imatge

J’accuse…! és un article redactat per Émile Zola durant l’afer Dreyfus i publicat al diari L’Aurore del 13 de gener de 1898 en forma d’una carta oberta al President de la República Félix Faure, en què proclama la innocència d’Alfred Dreyfus.

 

«La decisió d’evitar un mal no s’acostuma a prendre fins que el mal està tan avançat que evitar-lo deixa de ser possible.»

But a resolution to avoid an evil is seldom framed till the evil is so far advanced as to make avoidance impossible.

 

Thomas Hardy (1840-1928), Lluny del brogit del món [Far from de Madding Crowd, 1874]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2013, p. 139 (cap. XVIII).

 

Anotació

Esperança contra tota esperança

Esperança contra tota esperança

Amsterdam. Fotografia: Lluís Valls.

«De la mateixa manera que el moviment imperceptible que té aparença d’immobilitat està infinitament allunyat de la immobilitat pel que fa a les seves propietats, així l’esperança contra tota esperança que es negava a acceptar els fets imaginats els diferenciava completament de la realitat dels fets.»

«Just as that imperceptible motion which appears like stillness is infinitely divided in its properties from stillness itself, so had his hope undistinguishable from despair differed from despair indeed.»

Thomas Hardy (1840-1928), Lluny del brogit del món [Far from de Madding Crowd, 1874]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Viena, 2013, p. 270.