Anotació

Coitus Interruptus!

falstaf5

 

 

«Les coses que hem vist!»

 

 «The days that we have seen!»

 

 

Falstaff – Campanades a mitjanit [Falstaff – Chimes at Midnight, Orson Welles, dir., 1965].