Anotació

Il faut se connaître soi-même

2250

Photographer Alex Voyer and friends swim illegally in the city’s canals – mainly Canal de l’Ourcq – whether it’s day or night, summer or winter.

 

«Cal conèixer-se un mateix. Encara que això no serveixi per trobar la veritat, almenys serveix per regular la pròpia vida, i no hi ha res més just que això.»

«Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai cela au moins sert à régler sa vie, et il n’y a rien de plus juste.»

 

Blaise Pascal (1623-1662), Pensament [Pensées]. Introducció, traducció i notes de Miquel Costa. Barcelona: Fundació Pere Coromines/Ara Llibres, 2015, p. 61 (fr. 72).