No retalleu la cultura!

Frederic Amat, No retalleu la cultura, 2011.