Anotació

That was her self

Imatge

Clara Bow by Alfred Cheney Johnston.

 

«Així era ella —afuada; precisa; definida. Així era ella quan amb un esforç, la voluntat de ser ella mateixa, ajuntava les diferents parts —només ella sabia que diferents, que incompatibles que eren— i les componia només de cara al món en un sol centre […].»

 

«That was her self —pointed; dartlike; definite. That was her self when some effort, some call on her to be her self, drew the parts together, she alone knew how different, how incompatible and composed so for the world only into one centre […].»

 

Virginia Woolf (1882-1941), La senyora Dalloway [Mrs Dalloway, 1925]. Traducció de Dolors Udina. Barcelona: RBA La Magrana, 2013, p. 44.

 

 

 

Anotació

Mortals

Alfred Cheney Johnston (1885-1971), Muriel Gray (1920).

«La mort, benvolgut amic —va escriure en Samuel Johnson al reverend Thomas Wharton—, no escolta cap súplica, ni té gens en consideració l’interès dels mortals.»

Mordecai Richler (1931-2001), El cas d’en Barney Panofsky [Barney’s Version, 1997]. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Quaderns Crema, 2013, p. 34.