Anotació

L’ennui

Bette Davis

Bette Davies.

 

«Saps quina és la meva principal ocupació? Matar el tedi.»

 

«Sais-tu quel est mon plus grand souci? C’est de tuer l’ennui.»

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 192 (cap. 14).

 

 

Anotació

J’étais seul

image

 Fotograma del documental Red Army (2014), dirigit per Gabe Polsky, que ens narra la història del famós equip de hoquei gel de la Unió Soviètica durant la Guerra Freda, anomenat Red Army, a través dels ulls del seu capità, Slava Fetisov.

 

«Jo era sol per representar en aquella hora, en un lloc únic, la petitesa i la immensitat d’un home vivent.»

 

« J’étais seul pour représenter à cette heure-là, dans un lieu unique, la petitesse et les grandeurs d’un homme vivant. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 169 (cap. 13).

 

 

 

Anotació

Être heureux

smantha146

Samantha, by Marc Vicens, 2015.

Font: Menjar Blanc, v.2  (Menjar Blanc).

 

«—Fill meu —reprengué amb aquest to una mica paternal que no abandonava i que donava un cert encís a la rigidesa dels seus consells—, la qüestió no consisteix pas a saber si un és feliç, sinó a saber si ho hem fet tot per ésser-ho. Un home honrat mereix incontestablement d’ésser feliç, però no té sempre el dret de plànyer-se quan encara no ho és. És un afer de temps, de moment i d’avinentesa.»

 

« —Mon cher enfant, reprit-il dans ces formes un peu paternelles qu’il n’abandonnait pas et qui donnaient un certain charme à la roideur de ses conseils, la question n’est pas de savoir si l’on est heureux, mais de savoir si l’on a tout fait pour le devenir. Un honnête homme mérite incontestablement d’être heureux, mais il n’a pas toujours le droit de se plaindre quand il ne l’est pas encore. C’est une affaire de temps, de moment et d’à-propos. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 130 (cap. 10).

 

 

 

 

Anotació

Je suis un ouvrier

A balloonist prepares for a flight at a balloon meeting in Kirchberg in the Austrian province of Tyrol.

A balloonist prepares for a flight at a balloon meeting in Kirchberg in the Austrian province of Tyrol, September 2012.

 

«—Sóc un obrer —deia— que treballa amb eines molt poc costoses, és cert; però allò que produeixen no té preu, quan és bo.»

 

 «Je suis un ouvrier, disait-il, qui travaille avec des outils fort peu coûteux, c’est vrai; mais ce qu’ils produisent est sans prix, quand cela est bon.»

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 128 (cap. 10).

 

 

 

Anotació

C’était moi-même

Jayne Mansfield by Peter Basch

Jayne Mansfield by Peter Basch.

 

«El mal ja era fet, si es pot anomenar un mal el do cruel d’assistir a la pròpia vida com a un espectacle donat per un altre, i jo entrava a la vida sense odiar-la, encara que m’hagi fet patir molt, amb un enemic inseparable, ben íntim i positivament mortal: jo mateix.»

 

« Le mal était fait, si l’on peut appeler un mal le don cruel d’assister à sa vie comme à un spectacle donné par un autre, et j’entrai dans la vie sans la haïr, quoiqu’elle m’ait fait beaucoup pâtir, avec un ennemi inséparable, bien intime et positivement mortel: c’était moi-même. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 67 (cap. 4).

 

Anotació

Même le bonheur

tumblr_nf9hhoLgRt1qabj53o1_500

Snoopy and Woodstock, by Charles M. Schulz (1922-2000).

 

«He reflexionat, he calculat el pro i el contra, he ben sospesat totes les responsabilitats, he previst els inconvenients, car tota cosa en té, àdhuc la felicitat.»

 

« J’ai réfléchi, j’ai calculé les chances, les charges, j’ai bien pesé toutes les responsabilités, j’ai prévu les inconvénients, et toute chose en a, même le bonheur. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 179 (cap. 14).

 

 

 

Anotació

Certainement je n’ai pas à me plaindre

Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941

 Winter Tourists Picnicking on Beach near Sarasota, Florida, by Marion Post Wolcott, 1941.

 

«Certament, no puc queixar-me —em deia aquell les confidències del qual referiré en la narració molt senzilla i massa poc novel·lesca que llegireu de seguida—, car gràcies a Déu, ja no sóc res, suposant que hagi estat mai alguna cosa, i desitjo a molts ambiciosos que fineixin igual que jo. He trobat la certesa i el repòs, cosa millor que totes les hipòtesis. M’he posat d’acord amb mi mateix, i això és la millor victòria que es pugui obtenir damunt el que és impossible. A la fi, d’inútil envers tothom, m’he tornat útil per a alguns, i he obtingut de la meva vida, que no podia fornir res d’allò que s’esperava d’ella, l’únic acte que tal vegada no sospitaven, un acte de modèstia, de prudència i de raó. Per tant, no puc queixar-me. La meva vida és feta, i ben feta, segons els meus desitjos i els meus mèrits. És rústica, cosa que no li escau pas malament. Com els arbres de mala creixença, l’he escapçada: té menys presència, gràcia i contorn; no es veu de tan lluny, però així guanyarà en arrels i escamparà més ombra al seu entorn. […] La tasca és simple, i me’n sortiré. I si és cert que l’objectiu de tota existència humana és transmetre’s més que no pas moure’s, si la benaurança consisteix en la igualtat dels desitjos i de les forces, jo camino tan rectament com puc pels camins de la bondat, i vós mateix podreu testimoniar que heu vist un home feliç.»

 

« Certainement je n’ai pas à me plaindre—me disait celui dont je rapporterai les confidences dans le récit très simple et trop peu romanesque qu’on lira tout à l’heure—car, Dieu merci, je ne suis plus rien, à supposer que j’aie jamais été quelque chose, et je souhaite à beaucoup d’ambitieux de finir ainsi. J’ai trouvé la certitude et le repos, ce qui vaut mieux que toutes les hypothèses. Je me suis mis d’accord avec moi-même, ce qui est bien la plus grande victoire que nous puissions remporter sur l’impossible. Enfin, d’inutile à tous, je deviens utile à quelques-uns, et j’ai tiré de ma vie, qui ne pouvait rien donner de ce qu’on espérait d’elle, le seul acte peut-être qu’on n’en attendît pas, un acte de modestie, de prudence et de raison. Je n’ai donc pas à me plaindre. Ma vie est faite et bien faite selon mes désirs et mes mérites. Elle est rustique, ce qui ne lui messied pas. Comme les arbres de courte venue, je l’ai coupée en tête: elle a moins de port, de grâce et de saillie; on la voit de moins loin, mais elle n’en aura que plus de racines et n’en répandra que plus d’ombre autour d’elle. […] La tâche est simple, et j’y suffirai. Et s’il est vrai que le but de toute existence humaine soit moins encore de s’ébruiter que de se transmettre, si le bonheur consiste dans l’égalité des désirs et des forces, je marche aussi droit que possible dans les voies de la sagesse, et vous pourrez témoigner que vous avez vu un homme heureux. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, pp. 11-12 (cap. 1).

 

 

 

 

Anotació

D’ailleurs…

pere-formiguera-dialegs-amb-la-pintura-07

 By Pere Formiguera (1952-2013).

 

«D’altra part, d’ençà que no tinc res a fer, puc ben dir que no tinc temps per a res.»

 

« D’ailleurs, depuis que je n’ai plus rien à faire, je puis dire que je n’ai plus le temps de rien. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 35 (cap. 2).

 

Anotació

Anàlisi

Dennis Stock - Andreas Feininger (1951)

The Photojournalist, showing the photojournalist Dennis Stock, may be Andreas Feininger’s best-known photograph; he took it for Life in 1951.

 

«Ho analitzeu tot fins al punt de canviar el sentit de les frases i el valor de les idees.»

 

« Vous analysez tout au point de changer le sens des phrases et la valeur des idées. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 160 (cap. 12).

 

 

 

 

 

Anotació

Malgrat tot, els murs cauen

Conrad Schumann defects to West Berlin, 1961 by Peter Leibing

 25th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall.

Conrad Schumann defects to West Berlin, 1961, by Peter Leibing.

 

«La meva tia tenia el geni de la seva província, l’amor de les coses envellides, la por dels canvis, l’horror de les novetats que fan soroll. Piadosa i mundana, molt senzilla tot i el seu aire bastant altiu, perfecte en tot, àdhuc de les seves lleugeres estranyeses, havia regulat la seva vida segons dos principis els quals, deia ella, eren virtuts de família: la devoció a les lleis de l’Església, el respecte de les lleis del món.»

 

« Ma tante avait le génie de sa province, l’amour des choses surannées, la peur des changements, l’horreur des nouveautés qui font du bruit. Pieuse et mondaine, très simple avec un assez grand air, parfaite en tout, même en ses légères bizarreries, elle avait réglé sa vie d’après deux principes qui, disait-elle, étaient des vertus de famille: la dévotion aux lois de l’Église, le respect des lois du monde. »

 

Eugène Fromentin (1820-1876), Dominique (1863). Traducció d’Agustí Esclasans. Barcelona: Proa, 1985, p. 23 (cap. 2).