Mais où sont les neiges d’antan!

Ramon Casas (1866-1932), Plein air (c. 1890-1891). Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya.


Balada de les dames d’abans
Digueu-me on, en quin país
Rau Flora, la bella Romana,
Alcibíada i Taís.
Que fou sa cosina germana,
Eco, parlant per damunt
Del brogit del riu i de l’estany,
La bellesa de la qual fou sobrehumana.
I on són ara les neus d’antany?
On rau l’assenyada Eloïasa,
Per qui Pere Abelard
Fou castrat i tancat monjo a Sant Denís?
Per tal amor ell conegué desgràcia!
I també, on és la reina
Que ordenà que Buridan
Fos llançat dins un sac al Sena?
I on són ara les neus d’antany?
La Reina blanca com un lliri,
Que cantava amb veu de sirena,
Berat, la del peu gran, Beatriu, Alícia,
Eremburg, senyora del Maine,
I Joana, la bona lorenesa
Que els anglesos cremaren a Rouen,
On són ara elles, on Verge sobirana?
I on són ara les neus d’antany?
Príncep, no demaneu, ni en una setmana,
Ni en un any, on són aquestes dames,
Sense que jo us remeti a aquest refrany:
I on són ara les neus d’antany?
François Villon (1431-1463?), Les balades. Traducció d’Andreu Subirats. Barcelona: La Breu Edicions, 2010, pp. 24-27.
ballade des dames du temps jadis
Dictes-moy où, n’en quel pays,
Est Flora, la belle Romaine;
Archipiada, ne Thaïs,
Qui fut sa cousine germaine;
Echo, parlant quand bruyt on maine
Dessus rivière ou sus estan,
Qui beauté eut trop plus qu’humaine?
Mais où sont les neiges d’antan!
Où est la très sage Heloïs,
Pour qui fut chastré et puis moyne
Pierre Esbaillart à Sainct-Denys?
Pour son amour eut cest essoyne.
Semblablement, où est la royne
Qui commanda que Buridan
Fust jetté en ung sac en Seine?
Mais où sont les neiges d’antan!
La royne Blanche comme ung lys,
Qui chantoit à voix de sereine;
Berthe au grand pied, Bietris, Allys;
Harembourges, qui tint le Mayne,
Et Jehanne, la bonne Lorraine,
Qu’Anglois bruslèrent à Rouen;
Où sont-ilz, Vierge souveraine?…
Mais où sont les neiges d’antan!
envoi
Prince, n’enquerez de sepmaine
Où elles sont, ne de cest an,
Que ce refrain ne vous remaine:
Mais où sont les neiges d’antan!

Ho tinc tot i no tinc res

Jo Schwab (*1969), Habitual grace.


Balada del concurs de Blois
Em moro de set vora la font,
Ardent com foc faig petar les dents;
Al meu país sóc foraster;
Al costat d’un braser tremolo roent,
Nu com un cuc, vaig vestit de president;
Ric mentre ploro i espero sense esperança;
Trobo confort en trist desesper,
M’acontento sense cap plaer,
Sóc poderós sense força ni poder,
Ben rebut i rebutjat per tothom.
Res no m’és segur sinó la cosa incerta,
Res no m’és obscur tret d’allò evident,
Cap dubte tinc, només la cosa certa;
I em prenc la ciència com un accident.
Ho guanyo tot i acabo perdent,
De bon matí, dic: «bon vespre!»;
Arrossegant-me per terra tinc por de caure;
Ho tinc tot i no tinc res,
Espero herència sense ser hereu,
Ben rebut i rebutjat per tothom.
Per res no m’esforço i tanmateix em preocupo
D’aconseguir coses que no desitjo;
Qui de mi millor parla és qui més m’irrita,
I qui em diu la veritat, em sembla que m’enganya;
Amic meu és qui em fa creure
Que un cigne blanc és un corb negre,
I el qui m’escanya, crec que m’ajuda;
Veritat i falsia em són una sola cosa;
Tot ho recordo, en res no sé pensar,
Ben rebut i rebutjat per tothom.
Príncep clement, que us plagui també saber
Que entenc moltes coses sense judici ni saviesa;
Vaig a la meva i tota llei acato.
I, què més faig? Què! Reprendre mes penyores,
Ben rebut i rebutjat per tothom.
François Villon (1431-1463?), Les balades. Trad. d’Andreu Subirats. Barcelona: La Breu Edicions, 2010, pp. 122-125.
Ballade du concours de Blois
Je meurs de seuf auprès de la fontaine,
Chault comme feu, et tremble dent à dent;
En mon pays suis en terre loingtaine;
Lez ung brasier frissonne tout ardent;
Nu comme ung ver, vestu en president,
Je riz en pleurs et attens sans espoir;
Confort reprens en triste desespoir;
Je m’esjouÿs et n’ay plasir aucun;
Puissant je suis sans force et sans povoir,
Bien recueully, debouté de chascun.
Riens ne m’est seur que la chose incertaine;
Obscur fors ce qui est tout évident;
Doubte ne fais fors en chose certaine;
Scïence tiens a soudain accident;
Je gaigne tout et demeure perdent;
Au point du jour diz: «Dieu vous doint bon soir!»
Gisant envers j’ay grand paeur de chëoir;
J’ay bien de quoy et si n’en ay pas ung;
Eschoicte actens et d’omme ne suis hoir,
Bien recueully, debouté de chascun.
De riens n’ay soing, si mectz toute m’atayne
D’acquerir biens, et n’y suis pretendent;
Qui mieulx me dit, c’est cil qui plus m’actaine,
Et qui plus vray, lors plus me va bourdent;
Mon ami est qui me faict entendent
D’ung cigne blanc que c’est ung corbeau noir,
Et qui me nuyst, croy qu’i m’ayde a pourvoir;
Bourde, ver(i)té, au jour d’uy m’est tout ung;
Je retiens tout, rien ne sçay concepvoir,
Bien recueully, debouté de chascun.
Prince clement, or vous plaise sçavoir
Que j’entens moult et n’ay sens ne sçavoir;
Parcïal suis, à toutes loys commun.
Que sais-je plus? Quoy? les gaiges ravoir,
Bien recueully, debouté de chascun.

Nosce Te Ipsum

Albrecht Dürer (1471-1528), Eva (1507). Madrid, Museo del Prado.


Balada
Sé veure la mosca dins la llet,
Sé reconèixer l’home pel vestit,
Sé distingir el bon temps del dolent,
Sé veure la poma al pomer,
Sé reconèixer l’arbre per la resina,
Sé veure quan tot s’assembla,
Sé distingir qui treballa de qui descansa,
Sé de tot menys de mi mateix.
Sé veure el gipo al coll,
Sé reconèixer el monjo pel seu hàbit,
Sé veure l’amo pel seu criat,
Sé reconèixer la monja pel seu vel,
Sé quan algú parla en argot,
Sé veure els xımples farts de bledes,
Sé reconèixer el vi a la bóta,
Sé de tot menys de mi mateix.
Sé distingir el cavall del matxo,
Sé veure quin fardell porten,
Sé distingir Eatriu de Bet,
Sé comptar amb les peces,
Sé distigir entre somni i vigília,
Sé reconèixer els errors dels bohemis,
Sé veure la potestat de Roma,
Sé de tot menys de mi mateix.
Príncep, en el fons ho conec tot.
Sé distingir una faç pàl·lida d’una de bruna,
Sé veure que la Mort ho sega tot:
Sé de tot menys de mi mateix!
François Villon (1431-1463?), Les balades. Trad. d’Andreu Subirats. Barcelona: La Breu Edicions, 2010.
Ballade
Je congnois bien mousche en laict,
Je congnois à la robe l’homme,
Je congnois le beau temps du lait,
Je congnois au pommier la pomme,
Je congnois l’arbre à veoir la gomme,
Je congnois quant tout est de mesmes,
Je congnois qui vesoigne ou chomme,
Je congnois tout fors que moy mesmes.
Je congnois pourpoint au colet,
Je congnois le moyne à la gonne,
Je congnois le maistre au varlet,
Je congnois au voile la nonne,
Je congnois quant pipeur gergonne,
Je congnois folz nourris de cresmes,
Je congnois le vin à la tonne,
Je congnois tout fors que moy mesmes.
Je congnois cheval et mulet,
Je congnois leur charge et leur somme,
Je congnois Bietrix et Belet,
Je congnois gect qui nombre assomme,
Je congnois vision et somme,
Je congnois la faulte des Boesmes,
Je congnois le pouoir de Romme,
Je congnois tout fors que moy mesmes.
Prince, je congnois tout en somme.
Je congnois colorez et blesmes,
Je congnois Mort, qui tout consomme:
Je congnois tout fors que moy mesmes!