Anotació

La natura ens ha creat plens de contradiccions

Robert Wilson - LadyGaga The Death of Marat, 2013

Robert Wilson, Lady Gaga: The Death of Marat (2013).

 

«Malgrat tot, aquell terror l’encantava secretament, que la natura ens ha creat plens de contradiccions.»

 

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. V, p. 155.