Anotació

On es viu més bé?

Celestun-Mexico-Flamingos fly over a wetland reserve

Celestun, Mexico, Flamingos fly over a wetland reserve. Picture taken December 6, 2011 by Victor Ruiz Garcia.

 

«—Vet aquí les conseqüències de veure món! ¿On es viu més bé?

»—Allà on no som.»

 

Alexandre S. Puixkin (1799-1837), Eugeni Oneguin (1823-1832). Traducció de Xavier Roca-Ferrer. Barcelona : Columna, 2001, cap. VII, p. 187.