Anotació

Al·leluia en tot racó!

DP257979

Giuseppe Sanmartino (Italian, 1720 -1793), Angel, polychromed terracotta head; wooden limbs and wings; body of wire wrapped in tow; various fabrics.

 

 

El rústic villancet

 

Una estrella cau al prat,
una flor s’ha esbadellat,
tot belant juga el ramat
amb la rossa macaruia.
Al·leluia, cor lassat!
Al·leluia, món gebrat!
Al·leluia, Déu és nat!
Al·leluia!

Cap herbei no té tremor,
ni cap deu fa el ploricó;
no hi ha fred ni tenebror,
que un pas d’ala se n’ho duia.
Al·leluia en tot racó!
Al·leluia en tot dolor!
Al·leluia al pecador!
Al·leluia!

A Betlem van els infants
i els amics dant-se les mans
i els promesos i els germans
i la vella en sa capuia.
Al·leluia, vianants!
Al·leluia en nostres cants!
Al·leluia, catalans!
Al·leluia!

 

 

Josep Carner (1884-1970), Poesia (1957). Text de l’edició de 1957 revisat i establert per Jaume Coll. Barcelona: Quaderns Crema, 1992, p. 292 (»Auques i Ventalls«, 229) [< Auques i ventalls (1914), 34]

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

Time passes on, doesn’t it?

Macba

Macba.

 

 

—El temps passa volant, oi?!
—Sí —va fer la Katie, sospirant—. És una de les poques coses de què estem segurs.

 

 

“Only time passes on, doesn’t it?”
“Yes,” sighed Katie. “That’s one of the few things we can be sure of.”

 

 

Betty Smith [Sophina Elisabeth Wehner,1896-1972], Creix un arbre a Brooklyn [A Tree Grows in Brooklyn, 1943], traducció de Josep Alemany, Barcelona, L’Altra, 2018, p. 375.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

Tribunalis Sancti Officii Sanctissimae Inquisitionis

2194905

Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

 

 

«Val més la teva enemistat que el teu amor.»

 

 

Actes de màrtirs. Introducció de Josep Torné i Cubells. Barcelona: Proa, 1991, p. 209 («Martiri del benaurat Simó Bar Sabbahe», trad. de Sebastià Janeras). (Clàssics del Cristianisme; 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotació

Cut it out!

Boy-reading-a-book-street-art-in-Hamburg

A boy reading a book (Hamburg) by Alias.

 

«Quin moment més màgic quan un nen s’adona que sap llegir les paraules impreses!»

 

 

« Oh, magic hour when a child first knows it can read printed words! »

 

 

Betty Smith [Sophina Elisabeth Wehner,1896-1972], Creix un arbre a Brooklyn [A Tree Grows in Brooklyn, 1943], traducció de Josep Alemany, Barcelona, L’Altra, 2018, p. 194.